laser

Laser – El – Ljus

Vi använder det senaste inom MLS Laser terapi som innebär
en synkroniseradbstrålning från 2 våglängder samtidigt från en och samma probe.

Det innebär att man behandlar snabbare och får en ”bredare ” effekt.

LASER – ENERGI SOM ÅTERSTÄLLER LIVETS JÄMNVIKT –

LASERNS FÖRDELAR:

  • Den lindrar smärta
  • Den avlägsnar ärr i vävnad & stimulerar vävnadstillväxt
  • Den minskar kroppens inflammationsreaktioner
  • Den aktiverar viktiga komponenter för läkning, via immunsystemet
  • Om cellen är ”fullt frisk” drar den ingen nytta av laserljuset
  • Laserljus har inga rapporterade sidoeffekter
  • Att kunna placera denna fotonenergi exakt där den bäst behövs och de positiva effekter den ger, gör laserterapin      till en av de bästa terapier som någonsin upptäckts
  • – Redovisningar från USA visar att laserterapi och konventionell terapi tillsammans är en överlägsen  behandlingsmetod jämfört med enbart traditionell terapi
  • – Vid karpaltunnelsyndrom ökade andelen med total lindring från 18,4% till 71,4%. Likartade resultat blev det vid  behandling av akuta muskelskador och även av kroniska mjukvävnads-muskuloskeletala störningar

Laser
KÄNDA BIOLOGISKA EFFEKTER VID TERAPI MED KLASS 4 LASER Kliniska studier och försök har påvisat följande positiva effekter på celler och vävnad vis laserbehandling

EN ÖKAD VÄVNADSUPPBYGGNAD OCH CELLTILLVÄXT Ljusfotoner / energi från laser tränger djupt in i vävnad och accelererar cellproduktion och tillväxt. Laserljuset ökar tillgängligheten av energi så att cellen kan ta upp näringsämnen snabbare och transportera slaggprodukter i större utsträckning. Som resultat av exponeringen från laserljuset ökar läknings-hastigheten på celler från ledband & muskler.

SNABBARE SÅRLÄKNING Laserljuset stimulerar fibroblasternas utveckling ( fibroblaster är de byggstenar av collagen som är mest framträdande vis sårläkning ) i den skadade vävnaden. Collagen är det nödvändiga protein som krävs för att byta ut gammal vävnad och reparera vävnadsskador. Som resultat av detta är laserterapi effektivt på öppna sår och brännskador.

REDUCERAR FIBRÖS VÄVNADSBILDNING ( ÄRRVÄVNAD ) Laserterapi minskar bildandet av ärrvävnad till följd av skärskador, skrubbsår, brännskador & operationer

ANTIINFLAMMATORISK Laserterapi har antiödemisk effekt till följd av vasodilatation, men också genom att aktivera det lymfatiska dräneringssystemet. Som resultat av detta ses en reduktion av svullnader efter t.ex. inflammation eller slag.

ANALGETISK EFFEKT ( SMÄRTSTILLANDE ) Laserterapi har en stor positiv inverkan på nervceller genom att blockera de nerver som sänder smärtimpulser till hjärnan samt minskar även nervernas känslighet för smärta. också genom att minska inflammationsprocessen och därmed ödembildningen minskas smärtan. Sedan har vi en annan mekanism som hindrar smärtan och det är att laserterapi ökar produktionen av kroppsegna smärtstillande ämnen som t.ex. endorfiner.

ÖKAD VASKULÄR AKTIVITET Laserljus ökar signifikant bildandet av nya kapillärer i skadad vävnad och ökar därmed läkningshastigheten och slutningen av sårskador samt reducerar ärrvävnad. Andra fördelar är att det skapas en temporär vasodilatation.

ÖKAD METABOLISK AKTIVITET Laserterapi skapar större utsöndring av specifika enzymer, större kapacitet för blodceller att transportera syre och näringsämnen.

BÄTTRE NERVFUNKTION Långsam återhämtning för nervfunktionerna i skadad vävnad innebär stickande smärta och nedsatt funktion i dessa delar. Laserljuset ökar upp processen i nervcellerna och påskyndar återskapandet av kontakterna mellan skadade nervändar. Den ökar också amplituden för aktionspotentialen och därmed optimerar den muskelarbetet.

IMMUNOREGLERINGEN Laserljus har en direkt effekt på immunförsvaret genom att stimulera immunoglobiner och lymfocyter. laserljus absorberas av chromoforer ( enzymmolekyl) som reagerar på ljuset. Enzymet flavomonoukleoid aktiveras och startar produktionen av ATP ( Adenosintrifosfat ), vilket är en stor bärare av cellens energi och även energikällan för alla kemiska reaktioner i cellen.

TRIGGER – & AKUPUNKTURPUNKTER Laserterapi stimulerar trigger- & akupunkturpunkter genom ett icke-penetrerande sätt och ger minskad smärta vid muskelsmärta-

Ovanstående text om Laser och laserterapi är med tillstånd hämtat från Optilaser.se informationsfolder om laser och laserbehandling – MPHI VET / Equine

Electroterapi och ljusterapi i form av laser är utmärkta metoder att använda t.ex om hunden( eller människan) har så ont att man inte kan ta på eller massera individen.

”Elektroterapi är en behandlingsform med mycket få begränsningar, vår utbildning omfattar behandling med Galvan och Diadynamiska strömmar. Diadynamiska ström ska inte förväxlas med TNS som är en fyrkantsström som används för smärtlindring ofta med ganska kortvarig verkan.

Diadynamisk ström är av typen retande trekantsström och kan varieras då det gäller Hz. En ström som ger snabba och bestående resultat på såväl led som muskulära problem. Fördelen med elektroterapi är att man inte är beroende av att nå in i skadan, då man med elektroterapi kan koppla tvärs genom ett knä eller lår, ja man kan även koppla tvärs genom kroppen om så behövs.

Detta innebär att man mycket lätt kommer åt även mycket djup vävnad. Detsamma gäller Galvanström, den har dock inte någon retande verkan, men är istället mycket smärtlindrande och man kan även jonisera( ladda ) svullnader som redan efter 10 minuter börjat försvinna, inte bara ”vanliga” svullnader utan även lårkakor och liknande.

Under de 20 år som jag varit aktiv som massör har jag aldrig blivit besviken på de resultat jag uppnått med elektroterapi med Galvan och Diadynamiska ström.

Som du kanske förstår är enda verkliga hindret för behandling med elektroterapi, metall, metall i kroppen, skruvar och spik som använts vid operationer o.s.v. ”

Citat Ulf Eriksson / STUAB, UPH.nu