Kontakt

KLINIK FÖR 4BENS REHABILITERING OCH FRISKVÅRD AB

Elementvägen 13-15
702 27 Örebro

Det är bakom Bad&Värme på Aspholmen
Parkering på båda sidor om byggnaden

Org.nr 556894-3160
Godkända för F-skatt