Försäljningsvillkor

Priser och försäljning; våra priser anges inklusive svensk moms i svenska kronor om ej annat anges.
Och vi rättar oss efter Konsumentköplagen, SFS 1990:932, Köplagen SFS 1990:931 och
Distansavtalslagen 2005:59. Information finns att läsa på Konsumentverket
Åldersgräns: du måste vara minst 18år för att göra en beställning hos oss.

Orderbekräftelse; när du beställt dina varor skickar vi en orderbekräftelse till den av dig angivna
epostadressen. Då får du också information om när vi skickar varan, om den är tillfälligt slut eller
annat som ev. kan påverka din beställning eller annat som vi vill meddela dig angående din order.
Om din order gäller en SMARTprodukt såsom SMARTVIBER, SMARTWALKER eller en SMARTCHECK ber vi dig vänligen kontakta oss direkt på
4bensrehab@4bensrehab.se eller tel. 0767761101

Frakt information; Din beställning skickas med PostNord eller Schenker till utlämningsställe.
Och vi debiterar faktisk kostnad för detta.
Om din beställning väger över 1kg eller är skrymmande ber vi dig maila din beställning för att få fraktkostnadsbesked.
Om det gäller våra SMARTprodukter som SMARTVIBER, SMARTWALKER eller SMARTCHECK så ingår frakten i varans pris till adress inom Sverige, och varan sänds direkt från tillverkaren,  vänligen kontakta oss direkt på 4bensrehab@4bensrehab.se
eller tel. 0767761101 för information.

Betalning: tar vi emot genom Payson eller PayPal eller med Swish.
UNDANTAG ÄR om din beställning avser en större leverans eller skrymmande paket, t.ex.
SMARTVIBER, kan beställning och betalning ske EFTER kontakt med oss på epostadress; 4bensrehab@4bensrehab.se
eller telefon 0767761101, med faktura eller erbjudande om avbetalning genom  DNB eller WASA Kredit efter
sedvanlig godkänd kreditupplysning. Hjälp med finansiering genom DNB eller WASA kredit kan endast ske om du mailar eller ringer in din order och du får då information om detta.
Icke avhämtade paket: om du inte hämtar ditt paket debiteras du 200:-för vår kostnad pga det. Ditt
paket finns kvar på utlämningsstället i ca 14dagar oftast. För Smartviber och övriga SMARTprodukter se nedan:

Ångerrätt – Returer: enligt lagen om distansförsäljning har du rätt att ångra ditt köp inom
14dagar efter det att du emottagit varan utan särskilt anledning. Detta förutsatt att produkten är i
oförändrat skick och att förpackningen ej är bruten. Produkten får alltså inte vara använd, förstörd
eller skadad. Du får själv stå för fraktkostnaden, och om du vill returnera varan så ska du först kontakta oss, mail eller telefonsamtal,
4bensrehab@4bensrehab.se
Om din retur gäller en produkt till ett värde över 2000:- t.ex. en Smartviber, förbehåller vi oss också rätten att innehålla 20% av erlagd köpeskilling. Detta gäller oavsett om du är privatkund eller företagskund hos oss.
Vid ev. reklamation eller återköp får du själv stå för fraktkostnaden. Och du skall alltid kontakta oss innan retur på tel. 0767761101 eller 4bensrehab@4bensrehab.se

Reklamationsrätt och Garanti:
1. För privatkunder gäller 2års reklamationsrätt enl. köplagen
2. Till företagskunder ger vi 1 ( ett) års garanti på SMARTprodukterna mot fabrikationsfel, och tillverkaren ger 5 års reservdelsgaranti viket innebär att tillverkaren åtar sig att det det                  finns reservdelar i 5år från inköpsdatum.
3. Garanti gällande övriga produkter i vårt sortiment anges vid beställning i produktinformationen.

4. 4bens Rehab eller tillverkaren Smartfetch är under inga omständigheter ansvariga för användandet, hantering, förvaring eller handhavande av SMARTprodukterna Ej heller är vi                      ansvariga för förluster, indirekta eller direkta, eller följdskador, eller förlust av produktion eller inkomstbortfall till följd av eller vid någon form av hantering, användande eller                          förvaring av SMARTprodukterna.
Ovanstående gäller också för övriga tillverkare med produkter i vårt sortiment.

5. 4bens Rehab eller tillverkaren Smartfetch, ansvarar heller inte för användandet, hantering eller handhavande av övriga produkter i sortimentet. Ej heller är vi ansvariga för                              förluster, indirekta eller direkta eller för följdskador, eller förlust av produktion eller inkomstbortfall, till följd av eller vid någon form av hantering, användande eller förvaring av                      produkter i vårt sortiment.
Ovanstående gäller också andra tillverkare med produkter i vårt sortiment.

GDPR:
Vi behandlar dina uppgifter enl.  PUL och EUs dataskyddsförordning GDPR samt bokföringslagen.

Registeransvarig
Vi på Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB med org.nr 556894-3160 är ansvariga för de personuppgifter du lämnar vid din kontakt med oss.
Insamling och hantering av personuppgifter

Vi spar de kontaktuppgifter du ger oss då du begär information och /eller offert på våra produkter. Syftet är att ge dig god service, och vid köp av våra produkter för att kunna utföra, upprätthålla samt fullfölja leverans, garantier och ev. service av produkterna.
De uppgifter vi spar är den e-postadress, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer vilket är tillämpligt i respektive enskilt fall, och som du lämnar oss för kontakt och leverans.
I de fall det gäller finansiering av oss förmedlat avtal lagras även ditt org.nr / personnummer under den tid vi har gällande avtal.

Det är också vår skyldighet att spara dessa uppgifter enl. bokföringslagen.
När det gäller köp av våra SMARTprodukter har vi reservdelsgaranti på 5år och vi spar dina uppgifter som köpare i 6år för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Vi sänder inte nyhetsbrev och vi vidarebefordrar inte dina kontaktuppgifter till part som ej är direkt berörd av dem för att kunna fullgöra sina åtaganden som t.ex, leverans, garanti, finansiering eller service enl. ovanstående, och då endast med ditt godkännande.

Du kan när som helst meddela att du inte önskar att vi spar dina uppgifter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna text om så krävs.

Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB    –     4bens Rehab
Restalundsvägen 57
702 16  Örebro

Tel. 0767761101   e-post 4bensrehab@4bensrehab.se

Vill du läsa mer hänvisar vi till: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/