GSHIM massage

GSHIM-massage

Djupverkande GSHIM-massage

MASSAGE i alla dess former, är ju något vi människor idag ofta ser som en nödvändighet för att kunna fungera i vardagen. En del har det även betalt av sin arbetsgivare, så nu när vi känner dess positiva fördelar kan vi kanske bättre förstå hur mycket nytta och glädje det även kan ge vår bäste vän, hunden.

Den massageteknik vi använder är GSHIM, Genuin Svensk Hund Idrotts Massage som är utvecklad från Genuin Svensk Massage. Det är en djupverkande massageteknik och inte att förväxla med taktil massage eller avslappningsmassage. Givetvis går massage-teknikerna bra att kombinera. GSHIM ger ett mycket gott resultat och man märker  i regel skillnad efter 3 – 5 behandlingar ( förutsätter att hunden är normalt hanterbar ).

Det finns massvis med information att läsa om massage, men vi vill ändå ta chansen att ge lite grundläggande information.

Massage är en av de äldsta, kända behandlingsformerna. Redan omkring 3000år f.kr. finns noteringar och berättelser om användandet av massage för att lindra plågor. Hippokrates skrev själv att ” vägen till god hälsa är ett väldoftande bad och en oljemassage var dag ”. Fram till 1900-talet omnämns massage regelbundet i medicinska läroböcker, men med utvecklingen av läkemedelsterapier hamnade massagen lite i skymundan och har först på senare tid återvunnit erkännande inom sjukvården.

Det finns ju inget mer naturligt än att använda massage och strykningar, en kram eller bara att lugnande lägga en hand på för att lindra och trösta.

Huden är ju både människan och hundens största organ och innehåller miljontals nervändar och känselkroppar. Och även hos hund kan brist på beröring leda till ” depressioner ” och beteende-förändringar.

Massage kan betraktas som en sorts strukturerad beröring eller terapeutisk beröring som inte bara bekräftar vår kroppsmedvetenhet, utan också framkallar en känsla av avslappning samt lindrar muskelspänningar.

De flesta moderna massagetekniker bygger på gymnastikdirektör Per Henrik Lings ( 1776-1839 ) arbete, där han fastställde principer och kriterier för vad  som ute i världen betraktas som Svensk Massage. De grundläggande teknikerna är ; Tapotement ( korta rytmiska rörelser), Efflurage ( långsamma rytmiska rörelser med handflatan) , Pertissage (muskelknådning ), och Frottage ( cirkelrörelser ). Massage kan ibland medföra smärta, men stimulerar samtidigt kretsloppet och skänker avslappning till spända muskler.

Massage och stretching upplevs i regel väldigt positivt av våra 4benta vänner, och de brukar känna ganska fort att de får hjälp och blir av med ev. smärta. För dem som är aktiva inom olika hundsporter idag är det ofta ett måste med massage och stretching. Massage används både förebyggande och i rehabiliteringshänseende men även som ren underhållsmassage för att behålla rörligheten i lederna hos hunden även upp i åldern.

Massage kan också ha en utrensande effekt och hjälper till att stabilisera kroppens inre  funktioner och kan på så sätt  nästan verka antiinflammatoriskt,  hjälpa mot illamående och motverka förstoppning enl. nyare forskning ( T Sundberg KI)  Och genom den endorfinfrisättning som sker vid massage är den också smärtlindrande.