MAJ månad 2018

Här i härliga maj månad är vi mycket bokade i vår vattentrask SMARTWALKER  och Marie börjar som förstärkning i receptionen.
Hundklassen från Kvinnerstagymnasiet kommer också på trevligt studiebesök med information och fika 🙂

Och så börjar GDPR som ersätter PUL att gälla:

För dig som klient hos oss:

GDPR:
Vi behandlar dina uppgifter enl.  PUL och EUs dataskyddsförordning GDPR samt bokföringslagen och också generell praxis för behandlande klinik.

Registeransvarig
Vi på Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB med org.nr 556894-3160 är ansvariga för de personuppgifter du lämnar vid din kontakt med oss.

Insamling och hantering av personuppgifter

För dig som klient med hund, katt eller annat smådjur innebär det att vi spar de kontaktuppgifter du ger oss men vi lagrar uppgifterna på ditt djurs namn.
Då du begär skriftlig information och offert på våra produkter lagras de kontaktuppgifter du då ger oss. Syftet är att ge dig god service, och vid köp av våra produkter för att kunna utföra, upprätthålla samt fullfölja leverans, garantier och ev. service av produkterna.
De uppgifter vi spar är den e-postadress, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer vilket är tillämpligt i respektive enskilt fall, och som du lämnar oss för kontakt och leverans.
I de fall det gäller finansiering av oss förmedlat avtal lagras även ditt org.nr / personnummer under den tid vi har gällande avtal.

Det är också vår skyldighet att spara dessa uppgifter enl. bokföringslagen.
När det gäller köp av våra SMARTprodukter har vi reservdelsgaranti på 5år och vi spar dina uppgifter som köpare i 6år för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Vi sänder inte nyhetsbrev och vi vidarebefordrar inte dina kontaktuppgifter till part som ej är direkt berörd av dem för att kunna fullgöra sina åtaganden som t.ex. leverans, garanti, finansiering eller service enl. ovanstående, och då endast med ditt godkännande.

Du kan när som helst meddela att du inte önskar att vi spar dina uppgifter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna text om så krävs.

Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB    –     4bens Rehab
Restalundsvägen 57
702 16  Örebro

Tel. 0767761101   e-post 4bensrehab@4bensrehab.se

Vill du läsa mer hänvisar vi till:  https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Lämna en kommentar